Posts Tagged ‘Piano’

Sự ra đời bản sonat ánh trăng của Beethoven

Đăng bởi Bùi Hoàng Lan Ngày 29 Tháng Năm, 2016 trong BLOG | Không ý kiến

Năm 1801, Beethoven đang sống ở kinh đô âm nhạc thế giới là thành Vienna – thủ đô nước Áo. Đêm hôm đó Beethoven đã lang thang vô định trong thành Vienna rồi đứng cô độc trên cây cầu bắc qua dòng Danube xanh xinh đẹp. Đó là một đêm trăng rất sáng. Đâu đây […]

Xem thêm